شماره تلفن

  • ۳۶۶۶۲۰۸۰ (۴۱)

فاکس

  • ۳۶۶۶۲۰۷۰(۴۱)

ایمیل

  • info@sakhtarsanj.com

آدرس

  •  تبریز،شهرک رشدیه، خیابان گلستان، کوی چهاردهم، پلاک ۲۸

فرم تماس