• کارفرما:
    شرکت قافلان سهند آذر
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، کوی ولیعصر. یک بلوک، 10 طبقه، 23 واحد، زیربنای کل 5100مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷