• کارفرما:
    شرکت سرعین ایرانیان
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    استان اردبیل، شهرستان سرعین. مجموعه پارکینگ طبقاتی، 4 طبقه، زیربنای 16000 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷