• کارفرما:
    شرکت نیرو ابنیه آرتا
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، شهرک زعفرانیه. مجموعه پارکینگ طبقاتی، زیربنای 11000 مترمربع، سازه بتنی
  • تاریخ:
    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷