• کارفرما:
    شرکت سرعین ایرانیان
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    استان اردبیل، شهرستان سرعین. مجموعه ورزشی، تجاری، آبدرمانی، اقامتی، اداری، مساحت 20 هکتار
  • تاریخ:
    ۲۳/۰۸/۱۳۹۸