• کارفرما:
    تعاونی مسکن صنعت کفش استان آ.شرقی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، بلوار گلکار. 3 بلوک،16 طبقه، 156 واحد، زیربنای کل 33000 مترمربع.
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷