• کارفرما:
    شرکت تعاونی مسکن صدا و سیما
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    شهر جدید سهند. یک بلوک،12 طبقه، 54 واحد، زیربنای کل 6700مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷