• کارفرما:
    تعاونی مسکن سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، دروازه تهران. یک بلوک،15 طبقه، 96 واحد سازه بتنی، زیربنای کل 14000مترمربع.
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷