• مشتری :
    شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  • برچسب ها:
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
    تبریز، بلوار شهریار. مجموعه در یک بلوک، 21 طبقه، 102 واحد مسکونی، زیربنای کل 27000 مترمربع
  • تاریخ :
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷