• مشتری :
    مشارکتی
  • برچسب ها:
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
    تبریز، کوی ولیعصر. یک بلوک،9 طبقه، 25 واحد، زیربنای کل 4500مترمربع.
  • تاریخ :
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷