• کارفرما:
    شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، منطقه بیلانکوه. 11 بلوک،13 الی 18 طبقه، 330 واحد سازه بتنی، زیربنای کل 38000 مترمربع.
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷