• کارفرما:
    شهرداری منطقه 1 تبریز
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    مساحت تقریبی 12 هکنار
  • تاریخ:
    ۰۸/۱۲/۱۳۹۷