• کارفرما:
    اداره مهندسی بانک تجارت
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    تبریز، بازار. 4 طبقه، زیربنای 8200 مترمربع، سازه فولادی
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷