• کارفرما:
    دادگستری استان آذربایجان شرقی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    هرشهرستان مراغه. ساختمان 5 طبقه، زیربنای حدود 12000 مترمربع، سازه بتنی
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷