• کارفرما:
    اداره کل تربیت بدنی استان آ.شرقی
  • برچسب ها :
  • نوع پروژه:
  • مشخصات :
    استان آ.شرقی، شهرستان کلیبر. مجموعه ورزشی زمین فوتبال، سالن سرپوشیده، استخر، زیربنای 10000 مترمربع
  • تاریخ:
    ۰۷/۱۲/۱۳۹۷