شماره تماس

  • 36662080 (41)

فکس

  • 36662070(41)

پست الکترونیکی

  • info@sakhtarsanj.co

نشانی

  •  تبریز،شهرک رشدیه، خیابان گلستان، کوی چهاردهم، پلاک 28

فرم تماس